top of page

ผ่าตัดเปิดหัวตา

ศัลยกรรมเปิดหัวตาจากผู้เชี่ยวชาญย่านทองหล่อ

ปกติแล้วทางการแพทย์แบ่งประเภทหัวตาของคนเราออกเป็นชนิดต่างๆ ดังนี้:

  1. ปกติ หรือหัวตามุมเปิด

  2. หัวตามุมปิดเด่นเฉพาะด้านบน (Epicanthus tarsalis)

  3. หัวตามุมปิดทั้งด้านบนและด้านล่าง(Epicanthus palpebralis)

  4. หัวตามุมปิดเด่นด้านล่าง (Epicanthus inversus)

ซึ่งภาวะหัวตามุมปิดที่เด่นด้านบนเป็นภาวะที่พบได้บ่อยมากในตาของชาวเอเชีย โดยเฉพาะที่มีเชื้อสายจีน ทำให้ตาดูสั้นและมุมตาชี้ลงด้านล่าง (ตาแบบมู่หลาน) ส่วนหัวตาที่เป็นมุมปิดก็จะทำให้เห็นคือมุมหัวตาเป็นรูปแหลม ต่างจากมุมเปิดที่จะเห็นเป็นมุมที่โค้ง ทำให้ดวงตาดูเล็กลงและเปิดตาได้ไม่ดีนัก บางคนที่เป็นมากอาจต้องยกคิ้วช่วยเมื่อเปิดตาทำให้เกิดร่องที่บริเวณหน้าผากตั้งแต่ยังเด็ก

ศัลยกรรมเปิดหัวตาทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
ศัลยกรรมเปิดหัวตาคืออะไรทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

ศัลยกรรมเปิดหัวตาคืออะไร

คือการผ่าตัดเปิดหัวตา โดยเป็นการผ่าตัดเพื่อตัดกล้ามเนื้อที่ดึงรั้งบริเวณหัวตาออก และจัดเรียงแนวของผิวหนังบริเวณหัวตาใหม่เพื่อให้เห็นดวงตาเต็มดวง
การผ่าตัดเปิดหัวตามีหลายวิธี โดยแบ่งเป็นสองกลุ่มหลักคือ:


1. Advancement flap

  • Redraping technique

  • VY epicanthoplasty

2. Transposition flap

  • Z plasty

  • W plasty

 

ทั้งนี้จะเลือกใช้การผ่าตัดแบบใดก็ขึ้นกับความชำนาญของแพทย์และความรุนแรงของบริเวณหัวมุมตาด้วย

ใครบ้างที่ควรผ่าตัดเปิดมุมหัวตาร่วมกับทำตาสองชั้น

หลายท่านอาจจะสงสัย ผ่าตัดตาสองชั้นแล้วจำเป็นต้องทำการศัลยกรรมเปิดหัวตาด้วยหรือไม่ สามารถพิจารณาได้ดังนี้

1. ความรุนแรงของมุมหัวตา

 

มุมหัวตาที่ปิดมีการแบ่งแบบง่ายๆ 3 ระดับตั้งแต่เป็นมากไปน้อยดังรูป โดยในคนที่มุมตาเปิด (ภาพสุดท้าย) เราจะสามารถเห็นเนื้อเยื่อสีชมพูที่มุมหัวตาที่เรียกว่า Caruncle ได้ชัดเจน แต่ถ้าในคนที่มุมตาปิดนั้นจะมีผิวหนังลงมาบังบริเวณนี้ ทำให้ไม่เห็นเนื้อเยื่อสีชมพูดังกล่าว โดยยิ่งบังมากขึ้นเท่าไหร่ก็จะจัดอยู่ในความรุนแรงที่มากขึ้นตามลำดับ เช่น  ในรูปตามลำดับมาคือไม่เห็นเนื้อเยื่อ Caruncle เลย (เป็นมาก), เห็นเนื้อเยื่อได้เล็กน้อย (เป็นปานกลาง) และเห็นเนื้อเยื่อได้เกือบทั้งหมด (เป็นน้อย) โดยการที่มีมุมหัวตาปิดนี้จะทำให้ตาดูมีขนาดสั้นกว่าตาที่เป็นมุมแบบเปิดโดยดูได้จากภาพตาก่อนและหลังผ่าตัดเปิดหัวตาและแก้ไขขนตาล่างทิ่มตาโดยไม่ได้ทำตาสองชั้นร่วมด้วย

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

เป็นมาก                                   เป็นปานกลาง

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

เป็นน้อย                               มุมตาเปิด

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

ภาพก่อนและหลังผ่าตัดเปิดหัวตาและแก้ไขขนตาล่างทิ่มตาที่ 1 อาทิตย์ สังเกตว่าหลังผ่าตัดตาจะดูยาวมากขึ้น

2.ลักษณะตาสองชั้นที่ต้องการให้เป็น

 

ในคนไทยที่มีตาชั้นเดียวส่วนใหญ่จะมีมุมหัวตาที่ปิดและหัวตาทิ่มลง การผ่าตัดทำตาสองชั้นนั้นสามารถเลือกได้ว่าต้องการให้ตาสองชั้นนั้นเป็นแบบมุมแคบลงคือ ตรงหัวตายังคงเป็นแบบเดิม (รูปซ้าย) หรือต้องการให้ตาสองชั้นเป็นชั้นที่สมบูรณ์คือมีชั้นตายาวไปจนถึงมุมหัวตาด้วย (รูปขวา) ในกรณีที่ต้องการให้ตาสองชั้นเป็นชั้นที่สมบูรณ์ ส่วนตัวของหมอจะแนะนำให้ผ่าตัดร่วมกับการเปิดหัวตาด้วยเสมอ ทั้งนี้เนื่องจากการที่มีมุมหัวตาที่ยังปิดอยู่แต่ไปผ่าตัดตาที่เป็นตาสองชั้นไปจนถึงมุมหัวตา จะเกิดชั้นตาแบบที่ไม่เป็นธรรมชาติขึ้น (รูปล่าง)

ในปัจจุบันยังมีคนไข้รวมถึงหมอหลายท่านที่ยังไม่เข้าใจถึงเรื่องการทำตาสองชั้นให้เป็นชั้นที่สมบูรณ์และการเปิดมุมหัวตา โดยเข้าใจว่าเป็นสิ่งเดียวกัน แต่จริงๆ แล้วเป็นการผ่าตัดคนละอย่างกัน

การทำการผ่าตัดตาสองชั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถึงข้อดีข้อเสียและผลที่คาดว่าจะได้รับก่อนที่จะตัดสินใจผ่าตัด แต่โดยสรุปการเลือกว่าจะผ่าตัดให้เป็นแบบใดก็ขึ้นกับคนไข้เป็นหลัก เนื่องจากคนไข้ย่อมเป็นผู้ที่จะรู้ดีที่สุดว่าต้องการรูปตาแบบใด

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

ตาสองชั้นแบบมุมตาแคบ (Nasal taper crease)

ตาสองชั้นแบบสมบูรณ์ (Parallel crease)

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

ตาสองชั้นแบบสมบูรณ์แต่ไม่ได้แก้ไขมุมหัวตา จะเห็นว่าดวงตายังดูเล็กและมุมตาปิด ซึ่งจะดูเป็นตาสองชั้นที่ไม่เป็นธรรมชาติ

ข้อเสียของการศัลยกรรมเปิดหัวตา

 

ข้อเสียหลักคือแผลเป็นที่ใต้ตาบริเวณมุมหัวตา ซึ่งบางคนอาจเป็นมากจนต้องใช้การฉีดยาเพื่อรักษาได้ (คล้ายการรักษาคีลอยด์) ซึ่งบอกได้ยากว่าใครจะมีแผลหรือไม่ แผลเป็นนี้จะชัดเจนมากที่สุดที่ 1 เดือนและจะค่อยๆ จางลงไปตามลำดับ

การผ่าตัดศัลยกรรมเปิดหัวตานั้นต้องการความละเอียดในการออกแบบแก้ไขและผ่าตัดเป็นอย่างมาก จึงต้องดำเนินการโดยแพทย์ที่มีความชำนาญเฉพาะทาง หากใครกำลังมองหาคลินิกผ่าตัดเปิดหัวตาย่านทองหล่อ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดและปรึกษาได้ที่เศาณานนท์คลินิก ซึ่งดำเนินการรักษาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐาน

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก
ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

Our Services

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

ตาสองชั้นเปิดหัวตา

คุณปุ้ย สาวหมวยตาตี่ เบื่อกับการกรีด Eye liner ตัดสินใจผ่าตัดตาสองชั้นพร้อมเปิดหัวตากับคุณหมอเปรมจิต ผลที่ได้ไม่ผิดหวังจริงๆ

ทำตาสองชั้น เปิดหัวตา หนังตาตก

เปิดหัวตาให้ดูสดใส

มุมตาปิด ดวงตาจะดูเล็กและห่างจากกัน การผ่าตัดเปิดหัวตาจะทำให้ดวงตาดูกลมโต และทำให้ตาสองชั้นดูชัดเจนมากขึ้น

bottom of page