แก้ตา ทำตาสองชั้น หนังตาตก กล้ามเนื้อตา

Symptoms of blepharoptosis: loss of superior visual field, 

corneal astigmatism, decrease vision at night

Blepharoptosis 

What is blepharoptosis?

Blepharoptosis is the condition which the eyelid margin of one or both eye is lower than normal. Can be diagnosed by using penlight and see if the corneal light reflex is too close to the upper eyelid margin. Normal value between 2 red line in Asia is 3-5 mm.

What to know about blepharoptosis

Blepharoptosis is the most common eyelid disease. If severe enough, can obscure vision.

There are 5 main cause of blepharoptosis: from aging change, since birth, from nerve paralysis, from muscle

disease and from mechanical traction to the eyelid

To find cause of the disease, patient need to be examined by an eye doctor and sometimes need further investigations. The most common cause of blepharoptosis is from aging change and usually gradually occur to both eyes. If blepharoptosis occur  suddenly, especially accompany with headaches or eye pain, urgent medical consultation is recommended.

 
 

แก้ตา ทำตาสองชั้น หนังตาตก กล้ามเนื้อตา

Customer review

Blepharoptosis correction

Blepharoptosis correction is the procedure of tightening the muscle that function to lift the eyelid. These muscles lie deep inside the eyelid, just anterior to the eyeball. The operation time is 30-45 minutes per eyelid. This is a minor operation and the patient can go home on the same day.

Blepharoptosis can be corrected by eyelid surgery. There are 3 main options,

  • Frontalis muscle surgery

  • Levator muscle surgery

  • Mueller's muscle surgery

The type of the operation will be chosen depended on severity of the disease and levator muscle function. 

แก้หนังตาตกแต่กำเนิด

คุณจรรยาพาลูกชายมาแก้ไขหนังตาตกที่ตาด้านขวา เพื่อเสริมบุคลิกภาพ หลังผ่าตัดได้ผลลัพธ์ตรงใจ สุขใจทั้งคุณแม่และคุณลูก

ปรับดวงตาให้เท่ากัน

คุณอลิตา เดิมตาสองข้างไม่เท่ากัน มีหนังตาตกที่ตาด้านขวา ทำให้ตาปรือดูง่วงนอน คุณหมอเปรมจิตผ่าตัดกล้ามเนื้อตา ไม่มีแผลภายนอก ตอนนี้ตาเท่ากันเป๊ะเลยค่า

แก้ตา ทำตาสองชั้น หนังตาตก กล้ามเนื้อตา
แก้ตา ทำตาสองชั้น หนังตาตก กล้ามเนื้อตา
แก้ตา ทำตาสองชั้น หนังตาตก กล้ามเนื้อตา
แก้ตา ทำตาสองชั้น หนังตาตก กล้ามเนื้อตา